จำนวนผู้เข้าชมครั้ง
จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ถาม-ตอบ ผลิตภัณฑ์ วิธีสั่งซื้อ ติดต่อเรา

 


สารเร่งชีวภาพ SM <Fertilizer Accelerator >
ราคา ซองละ 100 บาท
คือจุลินทรีย์ SM ที่อยู่ในรูปผง ประสิทธิภาพในการย่อยสลายสูงสุด
-ขนาดบรรจุ 50 กรัม
-ใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตฐานกรมวิชาการเกษตร
-ใช้สำหรับทำปุ๋ยหมักน้ำหมักปลา 7-10 วัน >> ผลิตได้ 200 ลิตร
-ปุ๋ยหมักผงในระยะเวลาอันสั้น 7-10 วัน >> ผลิตได้ 10 ตัน

คู่มือการใช้>>


สารชีวภาพปรับปรุงดิน SM <Bio Soil Amender >
ราคา ซองละ 100 บาท

คือจุลินทรีย์ SM ที่อยู่ในรูปผง
-ขนาดบรรจุ 50 กรัม
-ใช้ในการปรับปรุงดินโดยกิจกรรมของจุลินทรีย์
-ใช้ย่อยสลายตอซังข้าวในแปลงนาและแก้ปัญหาข้าวดีด 7 วัน >> ใช้กับพื้นที่ 10 ไร่
-ใช้สำหรับเตรียมดิน ปรับสภาพดิน แก้ปัญหาดินกรด

คู่มือการใช้>>


Mr. Toilet <Bio Decomposer>
 ราคาซองละ 50 บาท
-ขนาดบรรจุ 25 กรัม
-สำหรับย่อยสลายกากของเสีย และบำบัดกลิ่นในห้องน้ำ
-แก้ปัญหาส้วมเต็ม กดชักโครกหรือราดน้ำไม่ลงบำบัดกลิ่นเหม็นที่ย้อนกลับขึ้นมา

คู่มือการใช้>>


สารบำรุงดิน SM < Soil Conditioner >
ถุงละ 100 บาท
-ขนาดบรรจุ 2 กิโลกรัม
-เพิ่มธาตุอาหารในดิน ช่วยให้พืชแข็งแรงทนต่อโรค
-ใช้สำหรับบำรุงดิน ปรับค่า PH ในดิน

คู่มือการใช้>>