จำนวนผู้เข้าชมครั้ง
จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ถาม-ตอบ ผลิตภัณฑ์ วิธีสั่งซื้อ ติดต่อเรา

 

สารเร่งชีวภาพ SM ( Fertilizer Accelerator )
ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน
 
สารเร่งชีวภาพ SM ใช้ทำปุ๋ยหมักแห้ง  ปุ๋ยอินทรีย์

ขั้นตอนที่ 1 
การเพิ่มปริมาณโดยการทำเป็นสารเร่งแบบน้ำ                                             
1  สารเร่ง  SM                     50     กรัม                                                      
2  น้ำสะอาด                       200     ลิตร                                              
3  กากน้ำตาล                      4     ก.ก.
นำรายการที่ 1-3 ผสมในถังคนให้เข้ากันปิดฝาทิ้งไว้ 3 วัน จะได้สารเร่ง SM แบบน้ำพร้อมใช้ 
(ควรใช้สาร SM แบบน้ำภายใน 1 เดือน)  

ขั้นตอนที่ 2  การทำปุ๋ยหมัก  
ส่วนผสม
1 สาร SM แบบน้ำ                20     ลิตร
2 น้ำสะอาด                      1000     ลิตร
3 กากน้ำตาล                       20      ก.ก.
4 เศษพืชแห้งบด                500      ก.ก.
5 แกลบดำ                          150      ก.ก.
6 รำละเอียด                          50      ก.ก.
7 มูลสัตว์                             300      ก.ก.

วิธีทำ
- นำรายการที่ 1- 3 ผสมในถังคนให้เข้ากัน
- นำรายการที่ 4 – 7 มาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันกองไว้
- นำสารเร่งน้ำที่เตรียมไว้ มาฉีดพ่น ลงในกองปุ๋ยแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน
- นำพลาสติกมาคลุมกองปุ๋ยทิ้งไว้ 1 วันแล้วเปิดกองปุ๋ยเพื่อกลับกอง
- ในระหว่างหมักให้กลับกองปุ๋ยทุกวันๆละ 1- 2 ครั้ง ประมาณ 7 วัน จนกระทั่งกองปุ๋ยหมักเย็น
เท่ากับอุณหภูมิปกติ จึงนำไปใช้ได้

วิธีใช้
ใส่ปุ๋ยหมักโดยหว่านภายในบริเวณทรงพุ่มไม้ผล โดยใส่ปีละ 2 ครั้งในช่วงติดผลและช่วงหลังการเก็บเกี่ยว                       
โดยใส่ครั้งละ 15 -20 ก.ก.ต่อต้น
สำหรับข้าว ใส่ปุ๋ยหมักก่อนไถพรวน ประมาณ 500 ก.ก.ต่อไร่

ข้อแนะนำ
ควรเก็บปุ๋ยหมักไว้ในที่ร่ม  อุณหภูมิปกติ
สารเร่ง SM 1 ซอง ใช้ผลิตปุ๋ยได้ 10 ตัน