จำนวนผู้เข้าชมครั้ง
จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ถาม-ตอบ ผลิตภัณฑ์ วิธีสั่งซื้อ ติดต่อเรา

    

     ด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์แล้วเราคำนึงถึงการเติมธาตุอาหารลงไปในดินและปรับสภาพโครงสร้างดินด้วยอินทรียวัตถุ การเปลี่ยนรูปจากอินทรียวัตถุกลายเป็นธาตุอาหารพืชต้องอาศัยกระบวนการชีวภาพของจุลินทรีย์ธรรมชาติ
    ในแปลงนานั้นมีอินทรียวัตถุที่สำคัญตัวหนึ่งคือตอซังข้าว เหมาะแก่การเปลี่ยนรูปให้เป็นธาตุอาหารพืช โดยการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ แต่ในการย่อยสลายของซากพืช หรือ ตอซังข้าว และหญ้านั้น ที่ผ่านมาต้องใช้เวลาไม่น้อยในกาย่อยสลายเพื่อเปลี่ยนรูปแบบของอินทรีวัตถุให้กลายเป็นธาตุอาหาร ที่พืชสามารถดูดซึมเข้าไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ทันที เรารู้ดีว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นเป็นตัวการสำคัญที่สุดของการย่อยสลายซากพืช
     
ดังนั้น จุลินทรีย์ SM จึงได้มีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายตอซังข้าวเป็นอย่างดี ซึ่งสามารถใช้ระยะเวลาอันสั้นในการย่อยสลายเพียง 7 – 10 วัน


ความรู้เรื่องฟางข้าว
ตอซังข้าวหรือฟางข้าวเป็นวัสดุที่ย่อยสลายง่าย มีค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนเฉลี่ย 99:1 มีปริมาณธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมเฉลี่ย 0.51 0.14 และ 1.55 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณธาตุอาหารรองของพืชได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม และซัลเฟอร์ เฉลี่ย 0.47 0.25 และ 0.17 เปอร์เซ็นต์

ประโยชน์จากตอซังข้าว
    1. ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน
1.1 ทำให้ดินโปร่ง ร่วนซุย ง่ายต่อการเตรียมดิน การปักดำกล้า และทำให้ระบบรากพืชสามารถแพร่กระจายในดินได้มากขึ้น
1.2 การระบายอากาศของดินเพิ่มมากขึ้น
1.3 เพิ่มการซึมผ่านของน้ำ และการอุ้มน้ำของดินให้ดีขึ้น
2. ปรับปรุงสมบัติทางเคมีของดิน

    2.1 เป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินโดยตรง ถึงแม้ปริมาณธาตุอาหารจะไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมี แต่จะมีธาตุอาหารครบถ้วนตามที่พืชต้องการทั้งธาตุอาหารหลัก (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม) ธาตุอาหารรอง (แคลเซียม แมกนีเซียม และกำมะถัน) และจุลธาตุ (เหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี โบรอน โมลิบดินัม และคลอรีน) และจะค่อยๆปลดปล่อยให้เป็นประโยชน์ต่อพืชในระยะยาว
2.2 ช่วยดูดยึดธาตุอาหารจากการใส่ปุ๋ยเคมีไม่ให้สูญเสียไปจากดินซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี
2.3 ช่วยเพิ่มความต้านทานการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดเป็นด่างของดินทำให้การเปลี่ยนแปลงไม่รวดเร็วจนเป็นอันตรายต่อพืช
2.4 ช่วยลดความเป็นพิษของเหล็กและแมงกานีสในดิน
2.5 ช่วยลดความเป็นพิษจากดินเค็ม
3. ปรับปรุงสมบัติทางชีวภาพของดิน
    3.1 อินทรียวัตถุเป็นแหล่งอาหารและแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์ดินมีผลทำให้ปริมาณและกิจกรรมของจุลินทรีย์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารในดินให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
3.2 การเพิ่มปริมาณหรือจำนวนของจุลินทรีย์ดินมีผลช่วยลดปริมาณเชื้อโรคสาเหตุโรคพืชบางชนิดในดินลดน้อยลง

สารชีวภาพปรับปรุงดิน SM ( Bio Soil Amender) ในการย่อยสลายตอซังข้าว

 การปรับปรุงดินโดยกิจกรรมของจุลินทรีย์
วิธีการใช้
ขั้นตอนที่ 1 การเพิ่มปริมาณโดยการทำเป็นสารปรับปรุงดิน SM แบบน้ำ
1)  สารชีวภาพ SM                               50     กรัม
2)  น้ำสะอาด                                      200     ลิตร
3)  กากน้ำตาล                                      4     ก.ก.
นำรายการที่ 1-3 ผสมในถังคนให้เข้ากันปิดฝาทิ้งไว้ 3 วัน จะได้สารปรับปรุงดินแบบน้ำพร้อมใช้ (ควรใช้สารปรับปรุงดินแบบน้ำภายใน 1 เดือน)

ขั้นตอนที่ 2 การนำไปใช้ปรับปรุงดินเพื่อย่อยสลายตอซังข้าวในแปลงนา
1) สารปรับปรุงดิน SM แบบน้ำ (จากขั้นตอนที 1)                20     ลิตร
2) น้ำสะอาด                                                              200   ลิตร
3) กากน้ำตาล                                                              5     ก.ก.
นำรายการที่ 1-3 ผสมในถังคนให้เข้ากัน นำไปใส่ลงในนาเพื่อปรับปรุงดินโดยไถพรวนหมักทิ้งไว้ 5-7 วันในนาพื้นที่ 1 ไร่

การนำไปใช้ประโยชน์ นำไปใช้ในการปรับปรุงดินโดยการเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับดิน
- ใช้หมักเศษฟาง เศษพืช ปุ๋ยคอก ในแปลงนา ทำให้ดินได้รับวัสดุอินทรีย์และธาตุอาหารพืชเพิ่ม จึงทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น พร้อมที่จะปลูกข้าว
- ใช้หมักเพื่อย่อยสลายข้าวดีดในแปลง
- ทำให้ดินมีโครงสร้างดี มีลักษณะร่วนซุย มีการระบายน้ำและอากาศดี
- ทำให้ดินมีความสามารถดูดซับน้ำและธาตุอาหารพืชสูงขึ้น จึงทำให้ประหยัดปุ๋ย
- ช่วยรักษาสภาพความเป็นกรด-ด่าง (ค่า  pH) ของดินไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
- เปลี่ยนรูปธาตุอาหารในดินให้พืชดูดกินได้เร็วขึ้น
- ทำให้ปุ๋ย ธาตุอาหารพืชกระจายไปทั่วทั้งแปลงนา ข้าวจะโตขึ้นและเขียวเสมอกันทั้งแปลง
- ควบคุมและป้องกันเชื้อโรคพืชต่างๆ เช่นเชื้อรา
- ช่วยย่อยสลายสารพิษที่ปนเปื้อนในดินจากการใช้สารเคมี  เช่น ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง

(สารชีวภาพปรับปรุงดิน SM 1 ซอง น.น. 50 กรัม ใช้กับพื้นที่นาได้ 10 ไร่)

ขั้นตอนการหมักเศษฟาง เศษหญ้า ข้าวดีดในแปลงนา
วิธีที่ 1
ใช้เครื่องจักรในการปล่อยน้ำจุลินทรีย์ SM ดังแสดง ดังรูปภาพที่ 7, รูปภาพที่ 8

  1. ไถพรวณแปลงนาเพื่อล้มตอซังข้าวและหญ้า
  2. นำน้ำจุลินทรีย์ SM (ได้จากขั้นตอนที่ 2) ใส่ลงไปในแปลงนา พร้อมปล่อยน้ำเข้าให้อยู่ในระดับ 5 – 10 ซ.ม. หรือท่วมตอซังข้าว
  3. หมักทิ้งไว้ 5 – 7 วัน เพื่อย่อยสลายต่อซังข้าวและหญ้า ให้อยู่ในรูปธาตุอาหารพืช และปรับปรุงโครงสร้างของดินให้มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
  4. ทำการไถพรวณทำนาปกติ

วิธีที่ 2
ปล่อยน้ำเข้าแปลงนาพร้อมกับปล่อยน้ำจุลินทรีย์ SM ไปกับน้ำ

  1. ไถพรวณแปลงนาเพื่อล้มตอซังข้าวและหญ้า
  2. ปล่อยน้ำเข้าแปลงนาพร้อมกับปล่อยน้ำจุลินทรีย์ SM (ได้จากขั้นตอนที่ 2)  ไปกับน้ำพร้อมกัน โดยให้ระดับน้ำได้ 5 – 10 ซ.ม. หรือท่วมตอซังข้าว
  3. หมักทิ้งไว้ 5 – 7 วัน เพื่อย่อยสลายต่อซังข้าวและหญ้า ให้อยู่ในรูปธาตุอาหารพืช และปรับปรุงโครงสร้างของดินให้มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
  4. ทำการไถพรวณทำนาปกติ


ข้อสังเกตหลังการหมักดิน       
- การไถพรวนจะง่ายขึ้นเพราะดินมีความร่วนซุยขึ้น
- ในเวลาไถมอบนา ดินจะมีลักษณะที่ลื่นขึ้น มีความนุ่ม และเนียนขึ้น
- ดินมีสาหร่ายสีเขียวและสิ่งมีชีวิตอื่นๆเกิดขึ้นบ่งบอกถึงการเริ่มมีความอุดมสมบูรณ์ของดินภาพที่ 1 : ถังใส่น้ำขนาด 200 ลิตร พร้อมน้ำสะอาด 180 ลิตร


ภาพที่ 2 : เทกากน้ำตาล 4 ก ก . ลงในถังน้ำ


ภาพที่ 3 : กวนน้ำกับกากน้ำตาลให้เข้ากัน


ภาพที่ 4 : เติมสารชีวภาพปรับปรุงดิน SM ลงในถัง 200 ลิตร


ภาพที่ 5 : กวนให้เข้ากัน แล้วปิดฝาแล้วทิ้งไว้ 3 วัน


ภาพที่ 6 : ไถพรวนดิน เพื่อล้มตอซังข้าวและหญ้า


ภาพที่ 7 : ขยายน้ำจุลินทร์ SM แบบน้ำ ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 อัตราส่วน 20 : 200 ลิตร พร้อมเพิ่มกากน้ำตาลอีก 5 กิโลกรัม


ภาพที่ 8 : ปล่อยน้ำจุลินทรีย์ SM ลงในแปลงนา โดยใช้เครื่องจักร พร้อมกับปล่อยน้ำให้มีระดับ 5 -10 ซ.ม.


ภาพที่ 9 : หมักทิ้งไว้ 5 - 7 วัน


ภาพที่ 10 : หลังจากปล่อยน้ำจุลินทรีย์เสร็จ หมักทิ้งไว้ 5 - 7 วัน


ภาพที่ 11 : การทำงานของจุลินทรีย์


ภาพที่ 12 : ธาตุอาหารที่ได้จากการหมักฝางข้าว


ภาพที่ 13 : (วิธีที่ 2 )ปล่อยน้ำเข้าแปลง พร้อมปล่อยน้ำหมักพร้อมกัน


ภาพที่ 14 : ระดับน้ำ 5 - 10 ซ.ม. หรือท่วมตอซังข้าว


ภาพที่ 15 : หมักทิ้งไว้ 5 - 7 วัน


ภาพที่ 16 : หลังจากปล่อยน้ำท่วมแล้วปล่อยหมักทิ้งไว้ 5 - 7 วัน

หลังจากย่อยสลายตอซังข้าวเสร็จแล้วให้ทำ ทำนาปกติ
ศึกษาเพิ่มเติมใน หัวข้อการทำนาอินทรีย์ ด้วยจุลินทรีย์ SM