จำนวนผู้เข้าชมครั้ง
จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ถาม-ตอบ ผลิตภัณฑ์ วิธีสั่งซื้อ ติดต่อเรา

การแก้ไขดินเป็นกรด ( ค่า pH ต่ำกว่า 6 )
สารปรับปรุงดิน SM คู่กับสารบำรุงดิน SM
ขั้นตอนการแก้ไขดินที่เป็นกรด ( ค่า pH ต่ำกว่า 6 )
โดยการใช้สารปรับปรุงดิน SM คู่กับสารบำรุงดิน SM ในพื้นที่ 1 ไร่
1 ผสมสาร SM (จุลินทรีย์ ) แบบน้ำตามขั้นตอนที่ 1 ดังนี้
  1) สาร SM แบบน้ำ                             20     ลิตร
  2) น้ำสะอาด                                     1000      ลิตร
  3) กากน้ำตาล                                     5   ก.ก.        
2 ละลายผงสารบำรุงดิน SM  2 ก.ก.ผสมลงไปในน้ำสาร SM นำส่วนผสมทั้งหมดปล่อยลงไปในแปลงนาเพื่อแก้ไขความเป็นกรดและปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนซุยขึ้น
                                               
ขั้นตอนการปรับปรุงดินในกรณีที่เกษตรกรตักหน้าดินออกไป
   โดยการใช้สารปรับปรุงดิน SM คู่กับสารบำรุงดิน SM ในพื้นที่ 1 ไร่
1ผสมสาร SM (จุลินทรีย์ )แบบน้ำ ตามขั้นตอนที่ 2 ดังนี้
    1)สารปรับปรุงดินแบบน้ำ 20 ลิตร
    2)น้ำสะอาด 1000 ลิตร
    3)กากน้ำตาล 5 ก.ก.
2 ละลายผงสารบำรุงดิน SM 4 ก.ก.ผสมลงไปในน้ำสาร SM นำส่วนผสมทั้งหมดปล่อยลงไปในแปลงนาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนซุยขึ้นและมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น


การทดสอบ ค่า pH ความเป็นกรด ด่างของดิน และน้ำ

การทดสอบในแปลงนา ตรวจหาค่าความเป็น กรด ด่าง และปริมาณธาตุอาหารมากน้อยแค่ไหน


ภาพแสดงการวัด ค่า pH และ ธาตุอาหารภายในแปลงนา